slot gaming slot auto wallet
slot onlineslot wallet

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย ตอน 1 – 32 ยังไม่จบ

ซีรี่ย์จีน ซับไทย     29 กรกฎาคม 2562

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์  ซับไทย

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซีรี่ย์จีนเรื่องนี้ได้กล่าวถึงในยุคบรรพกาล เจ้าแม่หนี่วาหลอมมนุษย์จากแผ่นดินสีเหลืองทำให้เกิดชีวิตและภูมิปัญญา มนุษยชาติถูกแบ่งออกเป็น 9 เผ่า กระทั่งเกิดสงครามแก่งแย่งความเป็นใหญ่ ทั้ง 9 ชนเผ่าก้าวเข้าสู่สงคราม เจ้าแม่หนี่วาจึงปิดผนึกความปรารถนาและพลังสูงสุดใส่ในหินศักดิ์สิทธิ์ 9 เม็ด หวังนำพาสันติภาพกลับคืนมา แต่แล้วกลับมีการแก่งแย่งชิงดีกันเช่นเดิม จนในที่สุดหินทั้ง 9 ได้กระจัดจายไปตามแหล่งต่างๆ ที่ยังรอการค้นหา

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 1
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 2
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 3
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 4
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 5
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 6
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 7
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 8
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 9
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 10
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 11
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 12
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 13
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 14
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 15

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 16
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 17
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 18
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 19

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 20
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 21
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 22
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 23
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 24

An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 25
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 26
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 27
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 28
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 29
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 30
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 31
An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 32

คำค้นหา
An Oriental Odyssey An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ซับไทย An Oriental Odyssey ศึกชิงไข่มุกสวรรค์ ตอน 1 - 5 ยังไม่จบ ซับไทย ศึกชิงไข่มุกสวรรค์